Music

Harmonium Sikshan

Harmonium Sikshan

Pt. Rao

ISBN: 9788183705004

Year: 2018

Price: 500.0

Tantri vado mein gat ka Karmbath Vikas

Tantri vado mein gat ka Karmbath Vikas

Dr. Preeti Srivastav

ISBN: 9788183705110

Year: 2018

Price: 400.0

Pushti Sangeet Prakash

Pushti Sangeet Prakash

Shri Bhagavati Prasad Premshankar Bhatt

ISBN: 9788183704861

Year: 2018

Price: 700.0

Raago ka samaye sidhant   ek samishatamak addhyan

Raago ka samaye sidhant ek samishatamak addhyan

Deepak Kuamr Kukerja

ISBN: 9788183704991

Year: 2018

Price: 600.0

Violin & Violinists in Hindustani Classical Music

Violin & Violinists in Hindustani Classical Music

Dr. Swarna Khuntia

ISBN: 9788183704960

Year: 2018

Price: 900.0

Veena ka Vikas aur Sitar Vadna par uska prabhav Set of 2 vol

Veena ka Vikas aur Sitar Vadna par uska prabhav Set of 2 vol

Meeta Saxena /Preeti Srivastava

ISBN: 9788183705028

Year: 2017

Price: 1800.0

Sastriya Sangeet Sikshan Bhag 3

Sastriya Sangeet Sikshan Bhag 3

Pt. tej Pal Singh

ISBN: 9788183704953

Year: 2017

Price: 800.0

20 Shatabdi ka Sitar vadko ki

20 Shatabdi ka Sitar vadko ki

preeti srivastava

ISBN: 9788183704977

Year: 2017

Price: 800.0

Sastriya Sangeet Sikshan Bhag 2

Sastriya Sangeet Sikshan Bhag 2

Pt. Tej Pal Singh

ISBN: 9788183704892

Year: 2017

Price: 800.0